Automatyczne raportowanie

System oferuje definiowanie:

  • Automatycznych raportów wysyłanych drogą mailową. Wysyłane mogę być zestawienia dzienne, tygodniowe, miesięczne.
  • Alertów wysyłanych SMS-em, informujących o zdarzeniach nagłych np zwiększonym ruchu w określonym przedziale czasu lub odwrotnie o braku klientów w określonym przedziale czasu.

Raportowanie automatyczne oferuje dostarczanie wszystkich dostępnych w systemie raportów drogą mailową i SMS-em.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.