Panel administracyjny

Panel administracyjny

  • Zarządzanie grupami salonów
  • Zarządzanie salonami
  • Zarządzanie kontami użytkowników
  • Aplikacje współpracujące z popularnymi systemami sprzedaży (K2000, K2SQL, retilia.point, CDN XL, Subiekt GT i inne)

 

Automatyczne raportowanie

System oferuje definiowanie:

  • Automatycznych raportów wysyłanych drogą mailową. Wysyłane mogę być zestawienia dzienne, tygodniowe, miesięczne.
  • Alertów wysyłanych SMS-em, informujących o zdarzeniach nagłych np zwiększonym ruchu w określonym przedziale czasu lub odwrotnie o braku klientów w określonym przedziale czasu.

Raportowanie automatyczne oferuje dostarczanie wszystkich dostępnych w systemie raportów drogą mailową i SMS-em.

Grupy salonów

Zarządzanie grupami salonów

  • Definiowanie wielopoziomowych grup
  • Raporty dla grup lub poszczególnych sklepów
  • Uprawnienia dla grup  lub poszczególnych sklepów