Średni koszyk

Raport przedstawiający średni koszyk w ujęciu dziennym i godzinnym.