Dane archiwalne

Archiwalne dane o skuteczności działania liczników klientów.

Lista urządzeń

Lista urządzeń w sklepach. Istnieje możliwość definiowania alertów mailowych i SMS.